ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Ιδιοκτήτης: Ibuysneakers, στο εξής The Seller.
διεύθυνση: Calle de Arga, 28,28002 ΜΑΔΡΙΤΗ- (ΜΑΔΡΙΤΗ)
Contacto: [προστασία μέσω email]
Στοιχεία εγγραφής: Ibuysneakers. 

Ο Πωλητής δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη που απορρέει από την εσφαλμένη, ακατάλληλη ή παράνομη χρήση των πληροφοριών που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του Πωλητή. Με τα όρια που καθορίζονται από το νόμο, ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που απορρέει από την έλλειψη αληθείας, ακεραιότητας, ενημέρωσης και ακρίβειας των δεδομένων ή των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες του στο Διαδίκτυο.

Οι σελίδες Διαδικτύου του Πωλητή ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες σελίδες τρίτων που ο Πωλητής δεν μπορεί να ελέγξει. Επομένως, ο Πωλητής δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για το περιεχόμενο που ενδέχεται να εμφανίζεται σε σελίδες τρίτων.

Τα κείμενα, οι εικόνες, οι ήχοι, οι κινούμενες εικόνες, το λογισμικό και το υπόλοιπο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Πωλητή ή των δικαιοπαρόχων του. Κάθε πράξη μετάδοσης, διανομής, εκχώρησης, αναπαραγωγής, αποθήκευσης ή ολικής ή μερικής δημόσιας επικοινωνίας πρέπει να έχει τη ρητή συγκατάθεση του Πωλητή.